Login: 
Hasło:
Szukaj:

wyroby.zpas.pl
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU „WYROBÓW DO SKATALOGOWANIA I ZROBIENIA ZDJĘĆ”

Ważne: instrukcja dotyczy wyrobów, które ze względu na ich ciekawe rozwiązania konstrukcyjne, sprzedaż z sukcesem do określonego klienta (możliwość zaproponowania innym klientom) itp. mogą stanowić bazę do referencji, a w przyszłości także do umieszczenia w katalogach ZPAS. W wielu przypadkach – wyroby są produkowane po raz kolejny i mają BOM oraz technologię, dlatego pominięty jest dział DT. W przypadku prototypu – istnieje osobna instrukcja, która również zakłada konieczność sfotografowania
- DS./DM – inicjujący
- DJ – informujący o zakończeniu wyrobu przed jego spakowaniem
- DM (komórka PR) - sfotografowanie + tworzenie katalogów wyrobów sfotografowanych

1. Inicjacja powstania postępowania dotyczącego „wyrobów do skatalogowania i zrobienia zdjęć” następuje przez pracownika DM/DS. Pracownik DS. w momencie rejestracji zlecenia sprzedaży, przesyła informację (w formie maila) do PP o tym, iż wyrób na danym zleceniu sprzedaży powinien być sfotografowany.
Odpowiedzialny: pracownik DS./DM

2. Pracownik PP do zlecenia produkcyjnego, które powiąże się z wyrobem powinien dopisać tekst: „Zrób zdjęcie”. Tekst ten pojawi się na przewodniku, co da informację montażyście o konieczności poinformowania komórki PR o możliwości zrobienia zdjęcia przed pakowaniem.
Odpowiedzialny: pracownik PP

3. Pracownik DJ kontroli wyrobu (montaż), który na przewodniku ma informację „Zrób zdjęcie”, ma obowiązek poinformować komórkę PR (Petr Neumann, Krzysztof Mika, Artur Gaik) o gotowości wyrobu (przed pakowaniem) do sfotografowania.
Odpowiedzialny: pracownik DJ

4. Po sfotografowaniu pracownik komórki PR w porozumieniu z osobą obsługującą dany wyrób opisuje go i wraz ze zdjęciem dołącza do tworzonego katalogu na stronie internetowej wyroby.zpas.pl.
Odpowiedzialny: pracownik komórki PR w DM